การจัดประชุม Management Meeting ทบทวนแผนประจำปี 2562

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด นำโดย นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท และนายไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัท พร้อมทั้งผู้จัดการทั้งฝ่ายบริการบัญชีและสำนักบริการทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนเป้าหมายประจำปี 2562 โดยได้สรุปการดำเนินการที่ผ่านมา 6 เดือน พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเพื่อให้เป็นไปตามแผนเป้าหมายที่วางไว้ ณ อินเลญา รีสอร์ท