บริษัทจัดการอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ รวมไปถึงสร้างความมั่นใจในการทำงานและการพบปะลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยการอบรมแบ่งออกเป็นสองช่วง

 

     โดยช่วงเช้ามีการอบรมบุคลิกภาพในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” โดยวิทยากร ดร.นทษร สุขสารอมรกุล (คุณหนูนา) ได้มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนการแสดงออกอย่างไรให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็นเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่บุคลิกภาพที่ดี

 

      ในช่วงบ่ายได้มีการจัดคอร์สอบรบการแต่งหน้าให้กับพนักงาน โดยมีวิทยากรจาก  BSC Cosmetology เป็นผู้สอนเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทุกท่าน บรรยากาศการอบรบเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ

 

รวมภาพกิจกรรม