ธรรมนิติให้การต้อนรับบริษัท สตอร์ค เฮลแคร์แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       วันนี้ (27 ส.ค.2562) บริษัท สตอร์ค เฮลแคร์แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยาก นำโดย Mr.Jeff Shen ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทและคณะ เข้าประชุมหารือความร่วมกับบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ,นายไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษา และนางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด และผู้แทนบริษัทในเครือธรรมนิติ ซึ่งได้มีการหารือความร่วมมือในการใช้บริการทางด้านกฎหมายและงานบัญชี รวมถึงการเตรียมการใช้บริการต่อเนื่องในกิจการในเครือธรรมนิติส่วนอื่นอีกด้วย