บริษัทจัดการบรรยายพนักงานในหัวข้อ "เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรบความรู้ให้กับพนักงาน ในหัวข้อ “เทคนิคการวางแผนการทำงาน”โดยได้รับเกียรติจากคุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ให้กับผู้จัดการบัญชีและนักวิชาชีพ

 

      โดยการอบรบมุ่งเน้นเทคนิคสำคัญ เพื่อนำมาปรับใช้การทำงานและชีวิตประจำวัน ที่ช่วยให้ทุกท่านรู้วิธีการวางแผนการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมร่วมทำ Work Shop ระหว่างการอบรบ