บริษัทจัดอบรบพนักงานในหัวข้อ “การใช้ Google Calendar, VDO Conference และPDF Editor”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ทางบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรบความรู้ให้กับพนักงาน ในหลักสูตร “การใช้ Google Calendar, VDO Conference และPDF Editor” โดยได้รับเกียรติจากคุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ให้กับผู้จัดการบัญชีและนักวิชาชีพทุกท่าน

     เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงระหว่างการอบรบมีการทำ Work Shop พร้อมกัน 

 

 

     ทั้งนี้มีการยกตัวอย่างการใช้งาน VDO Conference ภายในและการทดสอบเขียนอีเมลสำหรับการทำงานเพื่อทบทวนความรู้และนำไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมืออาชีพ