บริษัทเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

    (เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2562) บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทและพนักงานร่วมกันทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อาคารธรรมนิติ บริเวณชั้น 1