บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) ตัวแทน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 4 กล่องใหญ่ ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีคุณณัฐธิกา จันทร์พลับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ในการต้อนรับพาเยี่ยมชมและรับมอบปฏิทิน

 

ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้อธิบายขั้นตอนการจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์และวิธีการอ่านให้ทางตัวแทนบริษัทฯ ทราบเบื้องต้น