บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ มอบเงินบริจาคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด นำทีมโดย คุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ มอบเงินบริจาค จำนวน 50,503 บาท ให้แก่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี โดยมีท่านเจ้าคุณอลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้รับมอบ

     สำหรับการบริจาคครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบติดเชื้อเอดส์ จากบิดามารดา เพื่อเป็นประโยชน์ตามความจำเป็นในลำดับถัดไป

ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมอบเงินบริจาคกับกิจกรรม “CSR  แบ่งปันความสุข แก่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี”