บริษัทจัดงานเสวนา หัวข้อ “สรุปบทเรียนจากการปิดงบ ปี 2562”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการเสวนาสรุปบทเรียนจากการปิดงบการเงินปี 2562 โดยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชีทั้ง 5 ฝ่าย เพื่อเป็นความรู้ให้กับพนักงานฝ่ายบริการบัญชี

     เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทางบริษัทธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงานเสวนาในหัวข้อ “สรุปบทเรียนจากกการปิดงบ ปี 2562” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา วงศ์วารี รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดและต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักในงานเสวนา

 

     โดยช่วงแรกของงานเสวนา กล่าวภาพรวมการปิดงบการเงิน นำโดยคุณวราภรณ์ ศรีดาชาติ ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 2 ให้น้อง ๆบัญชีทุกท่านได้เห็นภาพรวมและเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

     ช่วงที่สองของงาน ได้รับเกียรติจากผู้จัดการทุกฝ่ายบริการบัญชี ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะแนวความรู้ในการทำงานหรือปัญหาที่พบ จากการปิดงบ และร่วมซักถามปัญหาที่พบจากการทำงานกับน้องๆบัญชีแต่ละฝ่าย 

 

 

 

 

 

     ช่วงท้ายของงานได้รับเกียรติจากคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวสรุปภาพรวมการทำงาน อีกทั้งยังมอบแนวทาง นโยบาย กับพนักงานทุกท่าน