บริษัทจัดงานบรรยายภายในผู้บริหารพบพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดงานบรรยายภายในผู้บริหารพบพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มาให้การบรรยายถึงเรื่องทิศทางและสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ