บริษัทจัดอบรบ IN-House Training หลักสูตรภาษีให้กับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรบ IN-House Training ให้กับพนักงานในหัวข้อ "ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.54) และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) เมื่อต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชุมพร เสนไสย เป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตรการอบรบ