บริษัทจัดอบรบ IN-House Training หลักสูตรบัญชี ในหัวข้อ "เจาะปัญหา Case study ด้านการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรบ IN-House Training หลักสูตรบัญชีให้กับพนักงานในหัวข้อ "เจาะปัญหา Case study ด้านการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” โดยได้รับเกียรติจากดร.จักรพันธ์ พงษ์เภตรา เป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตรการอบรบ