คณะผู้แทนบริษัท กรุงเทพ สกรีน จำกัด เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายประเสริฐ  วงศ์พนากิจ  ผู้บริหารบริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พร้อมคณะผู้แทนจำนวน 3 ท่าน เข้าพบผู้บริหารบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด นำโดยคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาบริษัท พร้อมด้วยนางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร และคณะทำงาน เพื่อประชุมหารือการทำงานร่วมกัน ในการนี้ผู้แทนบริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด ได้มอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน