บริษัทฯ จัดอบรบ ในหัวข้อ “Update กฎหมายภาษีสำหรับนักวิชาชีพ” โดยบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณรัฐวุฒิ จิตร์ชนะ และคุณอชิรญาณ์ สุทธิสุนทรินทร์ นักกฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Update กฎหมายภาษีสำหรับนักวิชาชีพ” 

มาถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับนักวิชาชีพ เพื่อนำมาประกอบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ