บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ต้อนรับอาจารย์จากม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด นำโดยนางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ณัฐพัชร์  นวลมณีฐิติ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เดินทางมานิเทศนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาสหกิจในสังกัด บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด