บริษัทจัดงานสัมมนา Company trip จังหวัดนครนายก

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงานสัมมนา Company trip ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารและพนักงานรวมกันจำนวน 80 ท่าน เดินทางไปยังจังหวัดนครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     โดยในช่วงเช้าและบ่าย ได้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร

     และในช่วงเย็นได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ใน Theme งาน Christmas Party และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานเดียวกัน