บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ครั้งที่ 2

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

      เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 3 กล่อง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำอักษรเบรลล์ ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนของผู้พิการทางสายตา โดยมีคุณณัฐธิกา จันทร์พลับ และคุณแสงหยก จันทร์มั่งคง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของดังกล่าว

     ทางคุณแสงหยก จันทร์มั่นคง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้อธิบายขั้นการทำอักษรเบรลล์ และวิธีการอ่านตัวอักษร โดยน้องๆจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จะใช้วิธีการจำรหัสเพื่อนำไปเขียนเป็นหนังสือ นอกจากรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังรับบริจาคกระดาษหน้าที่ 2 เพื่อนำมาประกอบการเรียนการสอนน้องๆ อีกด้วย

 

     ทางมูลนิธิฯ ยังมีสินค้าที่จัดทำโดยศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อาทิ สายคล้องแมสลูกปัด และพวงกุญแจตุ๊กตา ทั้งนี้ยังมีโต๊ะ เก้าอี้ไม้ จัดจำหน่าย ผลิตโดยศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือโทรศัพท์ 02-354-8365 ต่อ 68

 

คุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์