ประกาศชี้แจงกรณีพนักงานติดเชื้อไวรัส โควิด-19

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ขอเรียนแจ้งว่าได้มีพนักงาน สังกัดบริษัท ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ๑ ราย ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔