บริษัทจัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน" ผ่านโปรแกรม ZOOM

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหลักสูตร “การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน” 


          โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข เป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตรการอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid – 19 ในปัจจุบัน สำหรับการจัดอบรมดังกล่าว ทางบริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่อบรมออนไลน์อยู่ที่บ้านช่วง Work from home และกลุ่มอบรมเก็บชั่วโมง CPD ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ จำนวน 24 คน
คุณจันทร์ณี เตชะวัชราภัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 4 เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกแด่ท่านวิทยากร