บริษัทฯ มอบอุปกรณ์ศิลปะ ให้กับ "หอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา" ครั้งที่ 2

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

    บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความสุข ร่วมบริจาคอุปกรณ์วาดรูป ได้แก่ สีน้ำ สีโปสเตอร์ สมุดภาพระบายสี รวมถึงเสื้อโปโล (สีน้ำเงิน) พร้อมด้วยนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 30 ลัง ให้กับ หอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา เป็นครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาทางหอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา ได้รับของบริจาคเรียบร้อย พร้อมร่วมสวมใส่เสื้อโปโล ถือเป็นกิจกรรมที่สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ