บริษัทจัดอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตรบัญชี “ประเด็นภาษีที่สำคัญสำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออก รับเหมาก่อสร้าง และขายของออนไลน์”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหลักสูตร “ประเด็นภาษีที่สำคัญสำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออก รับเหมาก่อสร้าง และขายของออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม

 

 สำหรับการจัดอบรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ทั้งกลุ่มที่อบรมออนไลน์อยู่ที่บ้านช่วง Work from home และกลุ่มอบรมเก็บชั่วโมง CPD ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ จำนวน 24 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างการอบรม