บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรแสตมป์"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

       เมื่อวันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ จัดอบรมภายในให้กับพนักงาน หัวข้อ "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรแสตมป์" โดยได้รับเกียรติจากคุณอัจฉราวดี กลิ่นสุคนธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 4 และคุณบัญชา ไหดงยาง หัวหน้าแผนกบริการบัญชี 4 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพนักงานทุกท่าน
      ก่อนเข้าอบรมน้องๆ ทุกท่านจะได้รับกล่องของขวัญสุดน่ารักจากพี่ๆวิทยากร ช่วยเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่นก่อนเตรียมอบรม พร้อมลุ้นรับรางวัลจากหมายเลขในกล่องหลังการอบรม


     ได้รับเกียรติจากคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมถ่ายภาพรับกล่องของขวัญจากฝ่ายบริการบัญชี 4 


     เนื้อหาการอบรมอาทิ รายได้, ค่าใช้จ่าย, ทดลองคำนวณภาษี, ลักษณะภาษีธุรกิจเฉพาะ และวิธีคำนวณ, ประเภทอากรแสตมป์ และการคิดค่าอากร โดยมีตัวอย่าง และโจทย์คำถามให้น้องๆ ช่วยหาคำตอบ พร้อมทำแบบฝึกหัดย่อยไปพร้อมกัน