บริษัทจัดอบรบหลักสูตร "ภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” และ “บัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2565 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมหลักสูตร ภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรบครั้งนี้ ณ ชั้น 2 ห้อง 204 อาคารธรรมนิติ