DHA บริจาคน้ำตาลทรายให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้ส่งผู้แทนของบริษัทบริจาคน้ำตาลทรายให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จ.นนทบุรี ณ อาคารธรรมนิติ