DHA จัดการตรวจติดตามภายในตามหลักสำนักงานบัญชีคุณภาพ ครั้งที่ 2/2566

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้ดำเนินการตรวจติดตามภายในตามหลักสำนักงานบัญชีคุณภาพครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยใช้หลักปฏิบัติและกำหนดแนวทางตามมาตรฐานคู่มือคุณภาพบริการสำนักงานบัญชี

 

 

 

 

 

 

     หลังจากนั้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการประชุมสรุปผลการตรวจติดภายในสำนักงานบัญชีคุณภาพ