DHA ร่วมกับบริษัทในเครือธรรมนิติ “บริจาคขวดน้ำพลาสติก ให้แก่วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 คุณอัจฉราวดี กลิ่นสุคนธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 9 และคุณสุพรรณษา บวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชี 9 เป็นผู้แทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วพร้อมฉลากและฝาน้ำดื่มให้กับผู้แทนของวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการร โดยวัสดุดังกล่าวจะถูกนำไปรีไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวรและชุด PPE ต่อไป.