การสัมมนาประจำปี 2558 ของบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ในวันที่ 10 - 12  กรกฎาคม พ.ศ.  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2558 ให้กับพนักงานที่ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยคุณไพศาล  พืชมงคล  กรรมการจัดการคนที่ 1  ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาประจำปี 2558

การสัมมนา เพื่อเพิ่มความรู้ทางวิชาการ  โดย รศ. ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ  ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้อง Conference สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2 

 

คุณคำนึง  สาริสระ  กรรมการบริหาร ได้กล่าวสรุปก่อนการทำกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง

 

บรรยากาศงานเลี้ยงสรรค์  ณ  ห้อง Seapire  สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2   กล่าวเปิดงานโดยคุณปนัดดา  กาญจนดิษฐ์  กรรมการบริหาร  พร้อมมอบรางวัลจาการทำกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง 

 

ภาพกิจกรรมรวมกลุ่ม ที่สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน

 

ภาพกิจกรรมรวมกลุ่ม ที่ตลาดซิเคด้า หัวหิน

ภาพกิจกรรมรวมกลุ่ม ที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2

 

ภาพกิจกรรมรวมกลุ่ม ที่ตลาดเพลินวาน