บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ทำอยู่ “การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดย ทีมงาน VJ Exclusive Pro-Makeup มืออาชีพที่ได้รับ Certificate จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ