บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด  ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นนักขายมืออาชีพที่พิชิตใจลูกค้า” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย ดร.ขวัญชัย เกิดอุบล องค์กร อาทิ บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย บรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำปลาไทย จำกัด (น้ำปลาตราปลาหมึก) บริษัทอุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด และที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ที่ปรึกษาแลผู้ฝึกทีมขาย Business Cash Management (BCM) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาจารย์พิเศษวิชาการตลาด ประจำโครงการบริหาร ประจำโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน