บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด  ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับพนักงาน

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยการคิดเชิงบวก” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย อาจารย์มงคล กรัตะนุตถะ ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Positive thinking, การบริหารทีมงาน, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ และผู้เขียนหนังสือ งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก และงานใช้กับใจชอบ ฯลฯ