จัดอบรมหลักสูตร “สุนทรียสนทนา”

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนา ทักษะการติดต่อสื่อสาร และทักษะในการสนทนาที่ดีขึ้น เพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ ในหลักสูตร “สุนทรียสนทนา” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย อาจารย์จอมพล จีบภิญโญ วิทยากร / ผู้จัดการ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรบุคคล