บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2559

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เเละบริษัทในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานรดน้ำขอพร ผู้บริหารเพื่อขอพรศิริมงคลให้เเก่ชีวิตสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2559 ขึ้น ณ สำนักงานใหญ่บางโพ

 

เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้มีโอกาสเข้า รดน้ำ ดำหัว ผู้ใหญ่ เพื่อขอพรเสริมศิริมงคลให้แก่ชีวิต..

 

 

ที่มา:เว็บไซต์ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)