บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดงานสัมมนาปี 2559 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม  2559  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาประจำปี 2559 ให้กับพนักงาน ณ โรงแรมเวย์ พัทยานาเกลือ จังหวัดชลบุรี  กิจกรรม อาทิ  ปลูกป่าชายเลน ที่อ่าวทุ่งโปรง กองพันนาวิกโยธิน สัตหีบ