คณะผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เยี่ยมชมบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

        วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด และได้ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรและการส่งนักศึกษาฝึกงาน โดย บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดคณะผู้บริหารของบริษัทในเครือธรรมนิติให้การต้อนรับและร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือโดยได้ให้ข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการจัดการเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานรวมถึงการจัดแนะแนวสำหรับนักศึกษาจบใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

โดยทางผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้เยี่ยมชมดูการทำงานของบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัดและหนังสือสิ่งพิมพ์ของในเครือธรรมนิติด้วย.