พิธีทำบุญสำนักงานใหม่ "ธรรมนิติ"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ในเครือฯ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานใหม่ ได้แก่ 

1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

2 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

3 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

4 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

5 บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

6 บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด

7 บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด

8 บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

โดย ได้กราบนินมต์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายเพลในงานครั้งนี้

 

 

ที่ตั้งสำนักงานใหม่ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ในเครือฯ 

178 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800