บริษัทจัดงานต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมในโอกาสย้ายที่ทำการใหญ่แห่งใหม่

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     วานนี้ (25มกราคม2560) นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้ให้การต้อนรับลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบริษัท ในโอกาสเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท ในการนี้ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับลูกค้าและได้กล่าวแนะนำบริษัทในเครือธรรมนิติแก่ลูกค้า นอกจากนี้ทาง บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ยังได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ "การ Update ภาษีใหม่และข้อมูล Update ของงานบริการบัญชี" โดย นายกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหารบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ Update ในเรื่องของภาษี ทั้งยังได้มีการจัดบูทของบริษัทในเครือเพื่อแนะนำสิ่งพิมพ์และสินค้าในเครืออีกด้วย

นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ขึ้นกล่าวต้อนรับลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวแนะนำบริษัทในเครือธรรมนิติ

นายกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด บรรยายในหัวข้อ "การ Update ภาษีใหม่และข้อมูล Update ของงานบริการบัญชี"

การจัดบูทของบริษัทในเครือเพื่อแนะนำสิ่งพิมพ์และสินค้าในเครือ