ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 วันที่ 18 เมษายน 2560 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ดังนี้ 

1. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด 

2. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

3. บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 

4. บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด 

5. บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด 

6.บริษัท ดีไอทีซี จำกัด 

7. บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด 

ได้ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์  ณ.บริเวณลานจอดรถชั้น1 อาคารธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น20) ทั้งนี้มีพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐    ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐
ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐   ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐
ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐   ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐
ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐   ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐
ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐   ผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๐