ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและงานสัมมนา วันที่ 9-10 มิถุนายน 2560

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

งานสัมมนา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่


 

 

 

 

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด มอบของให้กับโรงเรียนบ้านปรางคล้า นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางคล้าผู้แทนรับมอบ

 

 

 

 

นายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางคล้า กล่าวขอบคุณ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ในการบริจาคของให้กับทางโรงเรียน

 

 

 นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มอบของบริจาคแก่โรงเรียนบ้านปรางคล้า

 

 

พนักงานได้ร่วมมอบของให้กับเด็กนักเรียนเพื่อใช้ในการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานร่วมตักไอศครีมมอบให้แก่เด็กนักเรียน

 

 

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเปิดงานตอนเย็น ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวจันผา