คณะผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด เยี่ยมชมบริษัท วันที่ 22 มิถุนายน 2560

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้การต้อนรับ

คณะผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและดูงานบริษัท

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.


 

 

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะ

 

 

 

 

นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มอบของที่ระลึกให้กับ คุณวิมลรัตน์  ทิพย์ปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด

 

 

 

นางสาว ปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวต้อนรับ

 

 

 

 

 

นางสาวดารารัตต์ พืชมงคล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) แนะนำประวัติของบริษัท

 

 

 

 

นางสาวจันทร์ณี   เตชะวัชราภัยกุล รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด กล่าวแนะนำเรื่องเกี่ยวกับงานบริการด้านบัญชี

 

 

นางสาวกิตติยา อาภากุลอนุ ประธานกรรมการบริหารบริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด กล่าวให้คำแนะนำเรื่องการอบรมกฏหมายและภาษีเกี่ยวกับบัญชี

 

 

คุณวิมลรัตน์  ทิพย์ปัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด กล่าวขอบคุณ

 

 

 

 

พนักงานบริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด เยี่ยมชมบริษัท