พี่น้องชาวธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรร่วมกับพนักงานบริษัทในเครือธรรมนิติร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     พี่น้องชาวธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากรร่วมกับพนักงานบริษัทในเครือธรรมนิติร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน ชั้น 3 อาคารธรรมนิติ