บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานในหัวข้อเรื่อง "Update กฏหมายภาษีบุคคลธรรมดา"

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

 

     วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการอบรมพนักงานหลักสูตร "Update กฏหมายภาษีบุคคลธรรมดา" วิทยากรโดย คุณพุทธิมา เกิดศิริและ คุณราชศักดิ์ กุลกัลยา เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประดิษฐ์  เปรมโยธิน