อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาสหกิจที่ บจ.ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง นำโดย ดร.ไพรัช พรพันธ์เดชวิทยา ประธานสาขา สาขาวิชาการบัญชี และผศ.ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษาสหกิจที่มาทำงานกับทาง บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

 

     ในการนี้ นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ให้การต้อนรับและหารือถึงความร่วมมือของการศึกษาวิชาด้านบัญชีและแนวโน้มการพัฒนานักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษากับคณะที่เกียวข้องกับบัญชีให้มีความรู้ด้านสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานบัญชีให้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาความรู้ของนักศึกษาในการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับประกอบอาชีพทางด้านบัญชีให้มากขึ้น