กิจกรรมบริษัท

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหลักสูตร “ประเด็นภาษีที่สำคัญสำหรับธุรกิจนำเข้าส่งออก รับเหมาก่อสร้าง และขายของออนไลน์”

     บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความสุข ร่วมบริจาคอุปกรณ์วาดรูป เสื้อโปโล (สีน้ำเงิน) พร้อมด้วยนมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 30 ลัง ให้กับ หอศิลป์ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา เป็นครั้งที่ 2

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในหลักสูตร “การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบชุดอุปกรณ์ “Kit of love” ให้แก่บ้านราชาวดีหญิง จังหวัดนนทบุรี

    เมื่อวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด “จัดกิจกรรม 5ส. ประจำปี 2564” ประกอบด้วยสะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดการเสวนาสรุปบทเรียนจากการปิดงบการเงินปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีผู้จัดการฝ่ายบริการบัญชีทั้ง 5 ฝ่าย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด “จัดการตรวจติดตามภายในสำนักงานบัญชีคุณภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564” รูปแบบออนไลน์ 

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้วให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 22 ถุง

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ขอเรียนแจ้งว่าได้มีพนักงาน สังกัดบริษัท ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร จำกัด ๑ ราย ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

 

    เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบขวดน้ำพลาสติกไม่ใช้แล้ว ส่งมอบให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 18 ถุง

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวน 3 กล่อง ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

     บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดกิจกรรม CSR ส่งต่อความสุข ร่วมบริจาคอุปกรณ์ศิลปะ

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ทำพิธีปิดโครงการ DHA Fast track ครั้งที่ 1

บริษัทร่วมบรรยายให้ความรู้นักศึกษามหาวิทยาเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จัดงานสัมมนา Company trip ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารและพนักงานรวมกันจำนวน 80 ท่าน เดินทางไปยังจังหวัดนครนายก

     เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับดร.ณัฐพัชร์  นวลมณีฐิติ  อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ตัวแทนบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ร่วมบริจาคขวดพลาสติก ครั้งที่ 2 ให้กับตัวแทนวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 19 ถุง