Activities

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีธุรกิจ และภาษีอากรแสตมป์” 

Womens Bandeau

เมื่อวันศุกร์ที่ 9  กันยายน   2559  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คำนวณค่าชดเชย คำนวณเงินเกษียณ” 

Buty Niemowl?ce

        ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เดินทางเข้าเยี่ยมชมบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

News

เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม  2559  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาประจำปี 2559 ให้กับพนักงาน ณ โรงแรมเวย์ พัทยานาเกลือ จังหวัดชลบุรี  กิจกรรม อาทิ  ปลูกป่าชายเลน ที่อ่าวทุ่งโปรง กองพันนาวิกโยธิน สัตหีบ

Nike

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เเละบริษัทในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานรดน้ำขอพร ผู้บริหารเพื่อขอพรเสริมศิริมงคลให้เเก่ชีวิตสืบสานประเพณีสงกรานต์

trail Archives

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรม เพื่อ เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดย อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ KAISER TRAINING และวิทยากรรับเชิญทั้งภาครัฐและเอกสาร

nike sb

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนา ทักษะการติดต่อสื่อสาร และทักษะในการสนทนาที่ดีขึ้น เพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ ในหลักสูตร “สุนทรียสนทนา” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย อาจารย์จอมพล จีบภิญโญ วิทยากร / ผู้จัดการ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรบุคคล

Air Jordan 1

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และร่วมสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2559 

Hombre

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “Update กฎหมายภาษี ที่บังคับใช้ในปี 2559 ประเด็นและปัญหาที่นักบัญชีต้องทราบ” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย อาจารย์มงคล ขนาดนิด นิติกรระดับชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

Air More Uptempo

เมื่อวันเสาร์ที่  14 พฤศจิกายน  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาความคิด ด้วยการคิดเชิงบวก” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย    อาจารย์มงคล  กรัตะนุตถะ  ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Positive thinking, การบริหารทีมงาน, การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ  และผู้เขียนหนังสือ งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก และงานใช้กับใจชอบ ฯลฯ

adidas

เมื่อวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะในหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นนักขายมืออาชีพที่พิชิตใจลูกค้า” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย    ดร.ขวัญชัย  เกิดอุบล 

Air Jordan

ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 - วันที่ 26 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการโครงการอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทำบัญชี รายการปิดบัญชีและการออกงบการเงินครบวงจรขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดยคุณไพศาล พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 กล่าวเปิดการอบรม

Zip Boots Designer Shoes

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่ทำอยู่ “การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานบางโพ โดย ทีมงาน VJ Exclusive Pro-Makeup มืออาชีพที่ได้รับ Certificate จากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

Nike Converse Shoes

วันนี้ (3 กันยายน 2558) เวลา 11.30 น.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยนายไพศาล พืชมงคล และนายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายที่ดินซอยประชาชื่น 20 ราคา 84 ล้านบาท เนื้อที่ 525 ตารางวา ตามมติสภากรรมการเรียบร้อยแล้ว มีกำหนดนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 90 วัน

nike fashion

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ ในหลักสูตร “เทคนิคการบริหารเวลา” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมาธิปัตย์ โดย ดร. อำนาจ วัดจินดา อาจารย์พิเศษสถาบันการศึกษา อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Nike

ในวันที่ 10 - 12  กรกฎาคม พ.ศ.  2558  บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด ได้จัดสัมมนาประจำปี 2558 ให้กับพนักงานที่ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Air Jordans