ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

การจัดทำบัญชีชุดเดียว เป็นนโยบายที่ทางกรมสรรพากรได้ออกมาเมื่อ ปี พ.ศ.2559 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Lebron XIII Low EP

ประกาศ.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี ให้เพิ่มเวลาอบรม CPD ของผู้ทำบัญชีกำหนดให้ผู้ทำบัญชีเข้าอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ 

Shop Women's Sneakers by Brand

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่สรุปและเป็นวาระนำเช้าที่ประชุมหลายเรื่อง แต่เรื่องที่สำคัญและเป็นที่สนใจประเด็นหนึ่งคือการนับชั่วโมงของผู้สอบบัญชี

Adidas NMD R1

ผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ

การเลือกผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ ที่เป็นที่ยอมรับ ยอมเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งของบริษัทของคุณ มาดูว่าประโยชน์ของการเลือกผู้ให้บริการด้านเงินเดือนที่น่าเชื่อถือ มีอะไรบ้าง

Nike Air Max 90 Womens Grey

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

“สินค้าคงเหลือ” ในบัญชีแสดงรายการไว้สูงกว่าความเป็นจริงหรือกรณีสินค้าขาดจากรายงาน จะปฏิบัติอย่างไร

Air Jordan

“ลูกหนี้การค้า” ในบัญชีแสดงรายการไว้ต่ำกว่าข้อเท็จจริง จะปรับปรุงรายการอย่างไร

Air Jordan 1

“ลูกหนี้” หากไม่ได้มีการบันทึกตัดรายการลูกหนี้ หรือบันทึกรายการผิดเกี่ยวกับลูกหนี้จะทำอย่างไร

Adidas Puma Shoes

คำถาม วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี กับรายการ “ลูกหนี้การค้า”

Miesten keng?t laajasta valikoimasta

รายการเงินฝากธนาคาร ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

NIKE AIR FORCE

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 1. รายการเงินสด ประเด็นจากรายการที่ไม่ครบถ้วน หรือแสดงรายการขัดต่อข้อเท็จจริง

New Balance Laufschuhe und Bekleidung online kaufen

วิธีการตัดจำหน่ายสินค้าสูญหาย, ตรวจนับพบสินค้าขาด/เกินจาก Stock

Mens Nike Trainers

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 1. การทำลายสินค้า ปัญหา และผลกระทบทางบัญชีในทางปฏิบัติ

Adidas