ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

Tax Magazine Poll

“จ่ายเท่าไรให้คูณสอง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินสุทธิหลักหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน (ก่อนหักเงินบริจาค)”

     หลังประเพณีออกพรรษา ช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นเทศกาลงานบุญทอดกฐิน เป็นประเพณีที่กำหนดให้มีการทอดกฐินเป็นระยะเวลา 1 เดือน ....