ข่าวสารด้านกฎหมาย

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

     นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร บอกว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป กรมสรรพากรจะดำเนินคดีอาญากับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ใช้ใบกำกับภาษีปลอม และหากพบว่า สำนักงานบัญชีให้ความร่วมมือกระทำผิด

Nike Air Max 270

พระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 กำหนดยกเว้นการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรสำหรับรายได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อน 1 มกราคม 2559 หรือมูลค่าของฐานภาษี รายรับ

Air Force 1

หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจมาตรา 44 ให้ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ พ้นตำแหน่งประธาน ป.ป.ช. โดยให้กรรมการชุดใหม่ 5 คนที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกมาพร้อมชุดเก่าอีก 4 คนที่ยังอยู่ในวาระ เลือกกันเองหาคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานคนใหม่ เพื่อนำความกราบบังคมทูล

Highsnobiety Style

1 ธันวาคมนี้ ศาลปกครองเริ่มทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณใหม่ ตั้ง 3ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีใหม่

nike

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 152/2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

Gifts for Runners

ครม.ได้ประชุมและมีมติเห็นชอบมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลประเภทค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวและค่าดอกเบี้ยเงิกฝาก มีสาระสำคัญ ดังนี้

Nike Jordan Melo Shoes

ในบทความที่แล้วผู้เขียนได้เขียนอธิบายถึงเรื่อง เกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านปิดอากรแสตมป์บนตราสารไม่ครบ ? ซึ่งผลการปิดอากรแสตมป์ไม่ครบก็คือ ท่านต้องเสียเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด

Air Jordan IV 4 Shoes

ในอดีตธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนั้นดำเนินธุรกิจในลักษณะให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier, FSC) โดยบริษัทสายการบินเพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งการให้บริการลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ราคาค่าโดยสารสูงมาก

Nike Air Max 2017

การแก้กฎหมายประเด็นร้อน ๆ  เรื่องอากรแสตมป์ คงจะกระทบถึงผู้เสียภาษีกันอย่างถ้วนหน้า เพราะที่ผ่านมาผู้เสียภาษีมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการเสียอากรแสตมป์ในขณะทำสัญญากันมากนักเพราะคิดว่าเป็นภาษีอากรที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เอาไว้รอลุ้นให้เจ้าหน้าที่สรรพากรมาตรวจสอบหรือว่าเป็นคดีความกันแล้วค่อยมาปิดอากรแสตมป์ในสัญญาต่าง ๆ

Mens Running Shoes & Running Trainers

ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทนั้น การเสียภาษีให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นการป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอีกหนึ่งภาษีที่มีความสำคัญ ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ (ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งรายรับดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีผู้ประกอบการต้องนำรายรับมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณเสียภาษีจากรายรับส่วนที่เกิน 1,800,000 บาท[1]

Nike Hypervenom Phantom III Low

คนส่วนใหญ่มักไม่กังวลปัญหาเรื่องอากรแสตมป์ เพราะในการทำสัญญาบางประเภท เช่น การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือการซื้อขายรถยนต์ ก็ต้องถูกบังคับให้ปิดอากรแสตมป์หรือชำระค่าอากรเป็นตัวเงิน เช่น ที่กรมที่ดินหรือกรมการขนส่งทางบก ปัญหาเรื่องอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้น มักเป็นเรื่องที่ผู้เสียภาษีไม่เห็นความสำคัญ หรือบางครั้งก็ไม่อยากเสียค่าอากรแสตมป์กันในขณะทำสัญญา 

Air Max 90 SACAI

รัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน หรือ เอพีเอชอาร์ (APHR) ประณามกฏหมายควบคุมประชากรของพม่า โดยระบุว่า การผ่านกฎหมายควบคุมประชากรฉบับใหม่ของรัฐบาลพม่า เป็นมาตรการหนึ่งของนโยบายจัดการและล้างเผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวโรฮีนจารัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิ

Nike Zoom Kobe Shoes

ลุ้นกฎหมายควบรวมกองทุนกรอ.-กยศ. เข้าครม.หลังสงกรานต์ ก่อนชงแนวทางล้อมคอกเด็กเบี้ยวหนี้ เพิ่มสาระสำคัญตั้งคณะอนุฯขึ้น 1 ชุด

Nike

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

Mens Running Shoes & Running Trainers

ครม. ไฟเขียว แก้กฎหมายยื่นเอกสารเท็จขอคืนภาษี อัตราโทษเดียวกันจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 - 200,000 บาท ส่วน “บุคคลธรรมดา - นิติบุคคล” ละเลยไม่ยอมเสียภาษี โทษปรับ 5,000 บาท โทษสูงสุดจำคุก 6 เดือน

NIKE

รัฐมนตรีแรงงาน เปิดเวที ‘ถก’ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ‘ขอ’ ทุกฝ่ายก้าวไปข้างหน้าอย่ายึดติดอดีต ‘ร่วมมือ – ปรองดอง’ เพื่อพัฒนาวงการแรงงาน ‘ชี้’ แก้กฎหมายครั้งนี้ ตอบโจทย์อนาคตความเปลี่ยนแปลงใน ๑๐ – ๒๐ ปีข้างหน้า

NIKE