ข่าวสารด้านบัญชี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

วิธีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์กรณีที่มียอดแสดงมูลค่าตามบัญชี 1 บาท หรือสินทรัพย์นั้นเสื่อมสภาพการใช้งาน

Air Jordan 1

วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ จุดเด่น และจุดด้อยของวิธีการที่ควรเลือกให้เหมาะกับธุรกิจ

Nike Sneakers

วิธีการบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี >>การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี

Racing Archives

การออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปสำหรับมาตรการกินเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์Adidas NMD R1

"ชูชัย" หนุนให้ผู้สมัคร ส.ส.เปิดเผยภาษีเงินได้ "ประมนต์" บอกร่างฯ มีส่วนดี ชี้มีศาลทุจริต ทำคดีเร็วขึ้น ขณะที่ "บิ๊กกุ้ย" ยอมรับการบังคับใช้ ก.ม. ป.ป.ช.ล่าช้า เพราะขาดคนเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้าน "บดินทร์" ชมเปาะ รธน.ต้านโกง-ปราบคอร์รัปชัน ป้องเหลือบนักการเมือง

Air Jordan XIII 13 Kid

สวัสดีคร้าบบบ พบกันอีกครั้งกับ @TAXBugnoms ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรักที่คนไม่มีคู่ต้องรู้สึกเหงาอีกแล้วสินะ แหม่.. วันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับ นี่ก็ผ่านปีใหม่มาตั้งหนึ่งเดือนแล้ว ว่าแต่ลืมเป้าหมายในปีใหม่กันไปแล้วหรือยังเอ่ยยย (ล้อเล่นนะครับ แหะๆ)

NIKE AIR HUARACHE

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Running Shoes & Gear

จากการที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เล่มที่ 133 ตอนที่ 13ก ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559)

Nike Air Max

สวัสดีท่านสมาชิกแฟนเพจ และผู้ที่สนใจด้านการจัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชีทุกท่าน หลายท่านอาจหลงลืมวิธีการในการปิดบัญชีสมัยที่เรียนไปบ้างแล้ว เพราะต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามามีบทบาทมากในการปฏิบัติงาน ทำให้เราอาจหลงลืมว่าข้อมูลต่าง ๆ 

Nike Air Max 97

ประกาศกรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2558 และประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน รอบปีบัญชี 2558 ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558

Nike

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความอยู่รอดของธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนภาพได้ดีคือ การมีข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลบัญชีจึงเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ได้ผ่านกระบวนการของการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะรายการเพื่อการสะท้อนภาพของการดำเนินงานของธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจัดต้องได้

nike

หลายท่านคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ (IAASB)

Air Jordan

การรักษาสถานภาพสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี

ด่วน!ยกเลิกการนำส่ง งบการเงินแบบเอกสารแล้ว

Nike Air Max 1 For Sale

สำหรับเรื่องที่จะชี้แจงในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านผู้ทำบัญชีจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ (ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมจากเอกสารประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

Mens Running Shoes & Running Trainers

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้น จนสามารถฝ่าด่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ จำนวน 132 ธุรกิจ โดยในจำนวนนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นธุรกิจต้นแบบ Best Practice จำนวน 25 ราย เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ธุรกิจรายอื่นในอนาคต และกรมฯ พร้อมเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หวังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจในสาขาอื่นๆ เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Adidas NMD R1

นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 31 พ.ค.59 แต่สำหรับ "รายที่ยังไม่พร้อม"ยื่นจบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นงบการเงินแบบเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลาที่กฎหนายกำหนดและต้องยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งภายใน 30 วัน

Air Jordan I Low

พาดหัวอย่างน่าตระหนกตกใจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบัญชีจะต้องทราบและพึงระมัดระวัง เพราะหากผิดพลาดไปแล้วจะกระทบกับวิชาชีพ อีกทั้งบทลงโทษที่มีทั้งปรับและจำคุกครับ ฉบับนี้ Mr.CPD จึงหยิบยกประเด็นที่สำคัญๆ และใกล้ตัวมากที่สุดเป็นเคส มาเล่าสู่กันฟังครับ

Racing Archives