ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

e registration

ตั้งบริษัทใหม่ สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว ตั้งแต่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ง่ายมาก สะดวกยิ่งขึ้น

odziez

ถึงวันนี้ “เครือธรรมนิติ” เตรียมพร้อมที่จะก้าวผ่านปีที่ 70 ไปสู่ 100 ปี ในเส้นทางวิชาชีพและการบริหารในรุ่นที่ 3 ซึ่ง ‘ดุลยทัศน์ พืชมงคล’ หนึ่งในกรรมการจัดการของเครือธรรมนิติ

Air Jordan

6 เรื่องสำคัญที่ควรรู้ หลังหมดเขตยื่นภาษีเงินได้ปี 2559

วันที่ 10 เม.ย. 2560 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 เป็นวันสุดท้าย วันนี้เราจะแบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ “คนที่ยื่นภาษีไปแล้ว” กับ “คนที่ยังไม่ยื่นภาษี” คนทั้งสองกลุ่มนั้นมีเรื่องที่ต้องรู้ที่แตกต่างกันไปคนละ 3 ข้อ ดังนี้

Girls Air Jordan 1

การปรับปรุงกฎหมาย “ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความสามารถของผู้เสียภาษี อันจะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ… 

Artículos deportivos para ni?os

ครม.ไฟเขียวแล้ว คืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ขาดส่งสมทบจนถูกตัดสิทธิรวมกว่า 9.3 แสนคน

Air Max 90 NS GPX

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงนาม MOU กับกรมสรรพากร เปลี่ยนวิธีชำระอากรแสตมป์ จากเดิมที่ผู้ประกอบการธุรกิจต้องซื้อมาติดบนเอกสาร เป็นจ่ายเงินสดต่อนายทะเบียนได้เลย

Heel Shoes Boat Shoes

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตใหม่ ประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เพดานภาษีสรรพสามิตใหม่ การกำหนดอัตราจัดเก็บภาษี

Ropa y zapatillas de running para mujer

ประกาศแล้ว! พ.ร.บ.แก้ประมวลรัษฎากร รายได้10ล้านขึ้นไปต่อปี เลี่ยงภาษีถือเป็นคดีร้ายแรงฐานฟอกเงิน

Gifts for Runners

การส่งงบการเงิน ทาง DBD e-filing หากส่งล่าช้า ต้องระวัง! โดย  อ.ธนพล สุขมั่นธรรม

Nike Air Max Plus

ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

Nike Air Max 90 Womens Grey

กรมสรรพสามิตจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพิ่มรายได้ให้กับประเทศ เพื่อเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว

Nike Jordan Melo Shoes

 การทำธุรกิจกับการเสียภาษี เป็นของคู่กัน ฉะนั้นมาดูว่า ก่อนเริ่มทำธุรกิจ ต้องรู้ภาษีอะไรบ้าง??? 

Runners Alliance

ทำไม!! คืนภาษีช้า ถ้าไม่ผูก 'พร้อมเพย์' ช่วงนี้เป็นฤดูกาลยื่นภาษีประจำปี ซึ่งแน่นนอนว่ามีทั้งคนทีเสียเพิ่ม และคนที่จะได้เงินคืน เพราะจ่ายไว้เกินรวมถึงมีสิทธิในการลดหย่อนต่างๆ 

Nike

การทำบัญชีนั้น ทำเพื่ออะไร มีประโยชน์อย่างไร มาดูประโยชน์ของการจัดทำบัญชี กัน

Homme

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง และขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered เพื่อยืนยันตัวตน

Nike Air Max 90 Womens Grey

มีผลแล้ว!ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทฯ  ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับคนอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ มีผลเมื่อ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา 

Nike Zoom Shift Shoe

"ภาษีการรับให้" คืออะไร ได้ออกประกาศใช้พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา

Nike Hyperdunk 2017

ธปท.เคาะนิติบุคคลใช้พร้อมเพย์โอนเงิน จ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 บาทต่อรายการ มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.

NIKE SB