ข่าวสารด้านภาษี

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

ข่าวสารด้านบัญชีและภาษีอากร

นิยามของ  “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรไม่ได้กำหนดนิยามของคำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” และ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” ไว้แต่อย่างใด จึงต้องใช้วิธีเทียบเคียงจากมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนี้

Nike Roshe Run Men

ภาษีที่ดินยังไม่ลงตัว ขุนคลัง ระบุเตรียมขยับเกณฑ์ยกเว้นเก็บบ้านราคามากกว่า 1.5 ล้านอีก แต่ยังชี้ชัดไม่ได้ อยู่ระหว่างหาข้อมูลดิบ ย้ำคำนึงผู้มีรายได้น้อยเป็นหลัก จ่อผ่อนผันให้คนอายุเกิน 60 อยู่บ้านมานานกว่า 30 ปี ยันเก็บแน่ในปี 60 ตามคำสั่ง "บิ๊กตู่"

Lebron Soldier XII 12

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาแล้ว โดยกระทรวงศึกษาธิการ ยืนยันไม่กระทบค่าเรียน แต่นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิ­ชา ยอมรับจะส่งผลให้ค่าเรียนเพิ่มขึ้น เพราะเป็นต้นทุนที่จำเป็นต้องนำมาคิด

Nike

นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนถึงความจำเป็นต้องเสียภาษีหลายประเภท เพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศ รัฐบาลเลือกตั้งจะไม่กล้าตัดสินใจ

Nike Air Max 98

กระทรวงการคลังมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมกำหนดให้ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี เปลี่ยนเป็นราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ไม่ต้องเสียภาษี

Air Jordan Shoes Men

กรมสรรพากรเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถเลือกชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป 

News

เมื่อทิศทางถูกกำหนด เป้าหมาย จึงไม่ได้มีไว้แค่...พุ่งชน????

Air Max 90 Fireflies

กระทรวงการคลังจะเสนอให้ลดอัตราภาษีของร่าง พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ที่กำลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน มี.ค.นี้

Zapatillas y ropa deportiva para ni?o

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า ได้นำร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าหารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจแล้ว ซึ่งได้รับการแนะนำให้ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนมาก และจะต้องมีข้อสรุปให้ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

nike

ในอดีตธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนั้นดำเนินธุรกิจในลักษณะให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier, FSC) โดยบริษัทสายการบินเพียงไม่กี่บริษัท ซึ่งการให้บริการลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ราคาค่าโดยสารสูงมาก แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินต้องพัฒนาการให้บริการของตนเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carrier, LCC) และธุรกิจเช่าเครื่องบินแบบเหมาลำ (Charter Flight)

JORDAN

สืบเนื่องจากรัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในประเทศมาตรการทางภาษีเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่รัฐบาลนำกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งแบ่งประเภทของการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้ได้เป็น 2 กรณี คือ

Air Jordan 1

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

adidas Laufschuhe und Laufbekleidung kaufen

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

Air Max

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

Nike Zoom Flight Bonafide

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับปรุงเพิ่มค่าลดหย่อน ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยอาจจะเพิ่มราคาบ้านจากเดิมที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอว่า ให้หักค่าลดหย่อนก่อนคำนวณภาษี ได้ 50% 

Running Shoes & Gear

ที่บริเวณด่านศุลกากรสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 จังหวัดนครพนม นายยุทธนา หยิมการุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Nike Air Max